Slider

Shiv Nadar University Chennai
Old Mahabalipuram Road,
Kalavakkam – 603 110,
Tamil Nadu, India.

044 3506 9700

info@snuchennai.edu.in
admissions@snuchennai.edu.in